แนวคิดภายในการการปรับเปลี่ยนเบี้ยผู้สูงอายุ

เบี้ยผู้สูงอายุ ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างมาก ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่เริ่มจะมีอายุเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนจะได้เบี้ยผู้สูงอายุกันแล้ว เดี๋ยวนี้มักจะมีข่าวออกมาเสมอว่า ยิ่งปัจจุบันได้มีข่าวออกมาว่า นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ผู้ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีการให้สัมภาษณ์ก่อนการให้ประชุม ในครม. ถึงแนวทางที่จะงดให้เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุเดือนละ 600 บาท แก่ผู้ที่ยังมีเงินรายได้มากกว่า 9000 ต่อเดือน พร้อมทั้งผู้ที่มีทรัพย์สินเกิน 3 ล้านบาท ควรที่จะไปมีการให้สวัสดิการสำหรับผู้ที่มีราย เบี้ยผู้สูงอายุ ได้น้อยให้ถูกจุด เช่น รถเมล์ฟรี ควรให้สำหรับผู้ที่เดือดร้อนจริง ๆ   ถือได้ว่า เบี้ยผู้สูงอายุ ที่ได้รับนั้น บางท่านอาจไม่เกิดความเดือนร้อน แต่ว่าก็ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ สำหรับเป็นการรักษาสิทธิจึงต้องมีการเลือกสรรสำหรับผู้ที่เดือดร้อนและมีความจำเป็น เนื่องจากในอนาคตข้างหน้าเงินเฟ้อคงจะมีมากเพิ่มขึ้น พร้อมกับจะสามารถมีการดูแลผู้อื่น ที่มีความจำเป็นต้องมีการใช้เงิน  แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีการตัดเบี้ยของผู้สูงอายุออก ซึ่งกลับเป็นข่าวโด่งดังเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งนายวิสุทธิ์ ได้มีการกล่าวไว้ว่า มีการแบ่งแยกของผู้สูงอายุจะมีการแบ่งเป็นกระบวนการ แต่จะเป็นขั้นตอนใดที่จะมาเป็นเกณฑ์ในการดูแล   แต่ถ้าว่าก็ต้องมีการสำรวจ และมีการยืนยันว่าไม่มีการตัดสวัสดิการจนทำให้ส่งผลเสียแก่ผู้ที่ได้รับสิทธิได้มีความเดือดเนื้อร้อนใจ ส่วนในเรื่อง ไม่รับ เบี้ยผู้สูงอายุ ที่มีรายได้มาก  ก็เป็นเรื่องแนวคิด ยังไม่มีการเริ่มทำแต่อย่างไร ซึ่งเป็นข่าวการเมืองที่มีความน่าสนใจอีกข่าวหนึ่ง

Tags: