ร่างครูใหญ่ ที่เสียสละให้กับนักเรียนแพทย์

ร่างอาจารย์ใหญ่ เป็นร่างที่มีการบริจาคเป็นกายวิทยาทาน ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมาก พร้อมกับมีคุณค่าทางจิตใจ เพื่อให้นิสิตแพทย์ทำการเรียนรู้ พร้อมกับนำความรู้ที่ได้นั้น ไปใช้กับผู้ป่วยในอนาคตภายภาคหน้าได้นั่นเอง ซึ่งร่างอาจารย์ใหญ่นั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก กับนักศึกษาแพทย์หลากหลายท่านด้วยกัน ที่จะต้องมีการเรียนรู้พร้อมกับหาประสบการณ์กับอาจารย์ใหญ่แต่ละท่าน

 

ซึ่งคณะแพทย์ธรรมศาสตร์ ได้มีการนำ ร่างอาจารย์ใหญ่ ไปทำการประกอบพิธี โดยการบำเพ็ญกุศล ที่วัดเพิ่มทาน ตำบล คลองสี่ อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี โดยได้มีการช่วยเหลือจากมูลนิธิในการเคลื่อนย้ายร่างของอาจารย์ใหญ่ทั้งหมด 43 ร่างด้วยกัน โดยอาจารย์ ดร. เดชา บูรณจิตร์ภิรมย์ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำ ทางสาขากายภาคศาสตร์ของคณะแพทย์ศาสตร์วิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในศูนย์รังสิต ได้มีการกล่าวไว้ว่า ได้มีการจัดประกอบพิธีในการบำเพ็ญกุศลผู้ที่ได้ทำการเสียสละร่างกายให้กับคณะแพทย์ศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาทุกคน ทำการศึกษากับอาจารย์ใหญ่กันนั่นเอง โดยได้มีการจัดขึ้นกลายเป็นประจำปี นำร่างอาจารย์ทั้งหมดประมาณ 43 ร่าง พร้อมกับช่วงเย็นจึงได้มีการสวดพระอภิธรรมศพ โดยจะมีทั้งคณะแพทย์ศาสตร์ พร้อมกับนักศึกษาทุกคนให้ความซาบซึ้งกับการบริจาคร่างกายให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการศึกษา พร้อมกับทำการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นทำให้ในปัจจุบันนี้ มีผู้บริจาคร่างกายเป็นจำนวนมาก ทำเอานักเรียนทุกคนต่างรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง

 

เพราะฉะนั้น ร่างอาจารย์ใหญ่ จึงกลายเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก หากคุณเองเป็นอีกคนหนึ่งที่คิดต้องการจะมีการบริจาคร่างกาย ก็สามารถทำการบริจาคกันได้ไม่ยุ่งยาก ที่โรงพยาบาลกันได้เลย


Tags: