ปัญหาอาชญากรรมที่พบปมปัญหากันอยู่บ่อย ๆ

ภายในสังคมไทยในปัจจุบันนี้ ได้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่ง ทางด้านวัตถุ จึงคงจะเกิดเป็นปมปัญหาทางด้านอาชญากรรม ภายในสังคมไทย ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะต้องมีการดิ้นรนพร้อมทั้งต้องต่อสู้ เพื่อความอยู่รอด ได้มีแข็งขันการทำงาน รวมถึงแกงแยงกันภายในการทำมาหากิน พร้อมกับในการขัดผลประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย จนทำให้มี ปัญหาอาชญากรรม ภายในสังคมเป็นอย่างมากมาย

 
อาชญากรรม
นับได้ว่า ปัญหาอาชญากรรม เป็นปัญหาอย่างรุนแรง ที่คนไทยทุกคนได้พบเจอกับปัญหามากมาย ที่คนไทยบางคนอาจไม่สามารถแก้ไขได้ ทำให้ในปัจจุบันนี้ กลับเป็นปัญหาอย่างหนักมาก ที่คนไทยจะต้องคอยดูแลกันเป็นพิเศษ ซึ่งประเทศไทยมักจะมีหลากหลายสาเหตุด้วยกันที่ทำให้เกิดอาชญากรรมกันทุกวันนี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นข้อสำคัญอย่างมาก เช่น การว่างงาน ย่อมจะทำให้ขาดรายได้ภายในการดำรงชีวิต ทำให้จิตใจพร้อมกับทางด้านอารมณ์ผิดปกติ เป็นเหตุให้ต้องหันไปเล่นการพนัน ดื่มสุรา จนเป็นเหตุให้ขาดสติพร้อมทั้งกลายเป็นอาชญากรรมได้ในที่สุด พร้อมกับอีกประเภทหนึ่งคือ ยาเสพย์ติด ถ้าผู้ที่ใช้ จะทำให้เกิดภาพหลอน ไม่สามารถควบคุมสติได้ แถมยังทำให้ตกเป็นทาสยาเสพติดไปอีกด้วย ปัญหาอาชญากรรม จนเป็นเหตุให้จิตใจมีการบั่นถอนได้ลดลง จนกลายเป็นว่าขาดความยับยั้งคิด จนเป็นเหตุให้เกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้นได้ง่ายอย่างแน่นอน จนเป็นเหตุให้ในสมัยนี้ ตกเป็นข่าวโด่งดัง
 
เพราะเช่นนั้นปัญหาอาชญากรรม จึงกลายเป็นปัญหาอย่างหนัก  ที่ชาวไทยควรร่วมใจ ต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้  จนสามารถผ่านไปได้ด้วยดี ยิ่งถ้าท่านสามารถควบคุมสติได้ ก็จะไม่มีข่าวอาชญากรรมมาให้เห็นได้เช่นเดียวกัน

Tags: