ดิจิทัลไทยแลนด์ technologyดิจิตอล ส่งเสริมได้ทุกกิจกรรม

ล่าสุดประเทศไทยได้มีการจัดงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 ซึ่งงานนี้ถูกจัดขึ้นโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศกับการสื่อสาร (ไอซีที) ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่อาจสื่อให้เห็นได้ว่า ประเทศไทยพยายามที่จะปรับปรุงประเทศ ให้ก้าวไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์

 

โดยวัตถุประสงค์ของงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 ได้สื่อให้เห็นว่า เรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล อาจสนับสนุนได้ภายในทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน หรือกระทั่งในเรื่องของ อีเลิร์นนิ่ง , อีบุ๊ค รวมไปถึงเรื่องของสาธารณสุข โดยเฉพาะในแง่ของการรักษาพยาบาล ซึ่งผู้ป่วยอาจไม่สามารถเดินทางไปพบคุณหมอได้ แต่ก็ยังคงอาจใช้โครงข่ายนี้ เพื่อข้ามาดูแลเพื่อจะการรักษาพยาบาลได้โดยตรง และนอกจากนี้ยังคงมีภายในเรื่องของการค้าขายในชุมชน โดยเฉพาะถ้าหากเป็นการเดินทางเพื่อที่จะทำการตรวจเยี่ยมพื้นที่ ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการตลาด และการผลิตสินค้า ซึ่งมีการขายสินค้าได้น้อย แต่เมื่อมีระบบไอซีทีเข้ามาช่วยเหลือ พร้อมทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานเข้ามาในพื้นที่ ผู้ประกอบการทุกรายในชุมชน จะสามารถเข้าใช้บริการได้ พร้อมทั้งสามารถใส่ข้อมูลสินค้า เพื่อที่จะทำให้เกิดการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางonlineได้ต่อไป จนทำให้เกิดการติดต่อสื่อสาร อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนกระทั่งส่งผลดีต่อการซื้อขายสินค้าได้มากยิ่งขึ้น

 

ซึ่งทางรัฐบาล โดยกระทรวงไอซีที มีแผนงานอย่างชัดเจน ว่าในปี 2559 – 2560 จะมีการใช้งบประมาณในจำนวน 1.5 หมื่นพันล้าน เพื่อที่จะทำการวางโครงข่ายพื้นฐานทั้งหมด ให้ครอบคลุม ทั่วประเทศ ด้วยงบประมาณจำนวน 5 พันล้านบาทเท่านั้น

 


Tags: