ข่าวบันเทิงกับความเป็นจริงที่จะต้องตีแผ่ อย่างแน่ชัด

สมัยนี้เมื่อได้เจอข่าวต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ก็จะเป็นเหตุให้พฤติกรรมของนักข่าวแต่ละคนชอบทำข่าวในรูแบบตามใจตนเองมากกว่า ส่วนเรื่องจริง หรือไม่จริงนั้น คงจะต้องมีการค้นหาข้อเท็จจริง สำหรับพฤติกรรมของนักข่าวบันเทิงบางคน ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ว่าใครก็ต้องคอยไล่ตามกันอย่างแน่นอน 

 

เพราะนักข่าวบันเทิงแต่ละคนถือได้ว่าเป็นนักข่าวบันเทิง ที่ทำหน้าที่ให้ข่าวกับประชาชนเพียงอย่างเดียว แต่ไม่นึกถึงจิตใจนักแสดง หรือมแม้กระทั่งนักร้อง เพราะผู้รับฟังก็ไม่ได้ทันคิดพร้อมกับไตร่ตรองสิ่งที่รับรู้มาก่อน นักข่าวได้แค่หาข่าวสาร และทำหน้าที่กระจายความสารในแต่ละวัน เป็นเหตุให้ประเด็ดร้อนในแต่ละวันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นประเด็กใหญ่ ที่ผู้คนส่วนใหญ่ต่างก็จะพูดขึ้นมาว่าไม่สมควรกับพฤติกรรมกลุ่มนี้ของนักข่าวบันเทิง นักข่าวบันเทิงจำเป็นจำต้องเป็นผู้ให้ข่าวกับชาวบ้านทั่วไป สิ่งแรกนักข่าวที่ต้องรับ คือจรรยาบรรณ เป็นสิ่งที่ทุกควรได้นั่นเอง โดยเฉพาะข่าวบันเทิงของผู้หญิง นับได้ว่าเรื่องความสวยความงาม เป็นที่สิ่งที่ทุกปรารถนายิ่งกว่าเดิม เป็นเหตุให้นักข่าวบันเทิง จะต้องหาข่าวต่าง ๆ ในการมุ่งเสนอข้อมูลออกมา

 

เพราะเช่นนั้นนักข่าวบันเทิงในปัจจุบันนี้ ล้วนแล้วมีแต่ไขมัน พร้อมกับสามารถให้พลังแก่ชาวบ้านทั่วไปได้ ยิ่งนับวันนักข่าวมักจะหาข่าวค่อนข้างเก่ง พร้อมกับเป็นนักข่าวบันเทิงที่กำมาแรง ณ ปัจจุบันนี้ เนื่องจากข่าวบันเทิงจะดูได้จากการเข้าชมของคนฟังนั่นเอง พร้อมกับนี่เป็นสื่ออีกแบบอย่างหนึ่งที่ทำให้คนฟังจะต้องมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงในการนำเสนอข่าวอยู่เป็นประจำ


Tags: